IM specialist

Frisse wind door de organisatie

Onderstaande figuur betreft een interactieve weergave van het interim management proces van begin tot eind. In vier stappen wordt uitgelegd hoe het werk als interim manager er uit ziet en wat er tijdens het proces wordt verwacht van zowel de organisatie als geheel en de werknemers.

Interim Management Prcoces

Opdrachtverlening

Tijdens de opdrachtverlening - ofwel intake fase - pendelt de Interim Manager voortdurend tussen de rol van autoriteit en gesprekspartner. Dit gaat gepaard met tegenstrijdige aanspraken op het functioneren van de interimmer in deze verschillende rollen.

De interimmer brengt in deze fase de huidige situatie in kaart om vervolgens de beoogde veranderingen te kunnen specificeren. In deze eerste fase is opbouwen van wederzijds vertrouwen erg belangrijk.

Interim Management Prcoces

Specificatie

In de specificatie fase worden de cruciale processen uitvoerig besproken waarna vervolgens een gedegen plan wordt opgesteld omvangen door voldoende handvatten om mee aan de slag te gaan. Het opstellen van reële tussentijdse doelen moet er voor zorgen dat het uiteindelijke doel behaald wordt.

Na deze fase neemt de invloed van de IM'er sterk af. Verandering kan immers enkel plaatsvinden als deze veranderingen door de organisatie gedragen en uitgevoerd wordt..

Interim Management Prcoces

Uitvoering

Tijdens de uitvoering fase is het belangrijk dat het management en het bestuur zich vol inzetten om de veranderingen te laten plaatsvinden. Dit gaat nooit zonder slag op stoot, maar uiteindelijk komt de organisatie er sterker uit.

De invloed van de interimmer daalt sterk in deze fase, echter fungeert de im'er in deze fase als ideale sparringspartner. Biede partijen hebben uiteindelijk maar één doel, en dat is een verbeterslag in de organisatie aanbrengen.

Interim Management Prcoces

Evaluatie

De laatste fase beslaat de evaluatie - gepaard met nazorg. Deze fase bepaalt uiteindelijk of de verandering ook doorwerkt op de lange termijn. Een evaluatie periode kan worden gezien als de periode waarin het 'finetunen' van de veranderde processen de voornaamste rol speelt.

De relatie tussen de interimmer en de organisatie is veranderd naar een pure gesprekspartner waarin beide partijen elkaar versterken.


Durven loslaten!

Neem vrijblijvend contact met ons op

Contact